Nasz Zespół

Blanka Kotkowska-Kiejna 

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki. Okulista dziecięcy. 

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku na wydziale lekarskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sekcji okulistyki dziecięcej i strabologii oraz Światowego Towarzystwa Okulistyki Pediatrycznej i Zeza (World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus).

Specjalizację zdobyła pracując i szkoląc się w Oddziale Okulistycznym oraz Poradni Przyszpitalnej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Staże z zakresu okulistyki dziecięcej odbyła w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Gdańsku oraz w Poradni Leczenia Zeza i Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu i wad wzroku u dzieci i młodzieży.

Kwalifikuje dzieci do terapii wzrokowej, ortoptycznej i pleoptycznej.

Ukończyła szereg kursów doskonalących w dziedzinie okulistyki, strabologii oraz okulistyki dziecięcej w kraju i za granicą.

Przeprowadza dobór okularów, pryzmatów oraz soczewek kontaktowych nawet u małych dzieci.


Hanna Kardasz

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku na wydziale lekarskim.

Specjalizację zdobyła pracując i szkoląc się w Oddziale Okulistycznym oraz Poradni Przyszpitalnej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. 

Staże z zakresu okulistyki dziecięcej odbyła w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Gdańsku.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu u młodzieży i dorosłych.


Dorota Świdczak

Ortoptystka dyplomowana.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ortoptystów.

Ukończyła Studium Medyczne w Szczecinie na kierunku ortoptyka.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie strabologii zdobyła pracując w Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Gdańsku.

Od kilkunastu lat związana zawodowo z Oddziałem Okulistycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie przeprowadza badania pacjentów okulistycznych i neurologicznych.

W Centrum BiN-Med zajmuje się diagnostyką zeza i niedowidzenia oraz ćwiczeniami ortoptycznymi i pleoptycznymi.


Dominika Bukowska

Ortoptystka dyplomowana, terapeuta. 

Asystent sprzedaży okularów korekcyjnych, pryzmatów i soczewek kontaktowych.

Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu kontaktologii, ortoptyki i terapii wzrokowej.

W Centrum BiN-Med zajmuje się terapią wzrokową w zaburzeniach konwergencji, akomodacji i ruchomości gałek ocznych. Przeprowadza szkolenia pacjentów w zakresie użytkowania soczewek kontaktowych.